iStudio iStudio

ช้อปคุ้มสินค้า Apple ที่ iStudio กับบัตร KTC

แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
• แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
• แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อแลกคะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน สูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

หมายเหตุ: เมื่อมียอดใช้จ่ายรายการ “ชำระเต็มจำนวน” และ “ผ่อนชำระ” ตั้งแต่ 1,000 บาท
แลกคะแนน ณ จุดขายผ่านเครื่อง EDC ภายในวันที่ทำรายการซื้อสินค้า และชำระค่าสินค้าด้วยบัตร KTC ใบเดียวกับที่แลกคะแนนเท่านั้น

1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

หมายเหตุ : เฉพาะช่องทางจำหน่ายหน้าร้านเท่านั้น (ไม่รวมช่องทางออนไลน์)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย