ผ่อนครบ 5,000 บาท รับ McDonald’s e-Coupon 100 บาท ที่ร้านค้าสมาร์ทโฟนที่ร่วมรายการกับบัตร KTC

รับ McDonald’s e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ 5,000 บาทขึ้นไป ที่ร้านค้าสมาร์ทโฟนที่ร่วมรายการ
เฉพาะสมาชิกที่ดาวน์โหลดและเปิดใช้แอป KTC Mobile ก่อนแล้วเท่านั้น

1 ก.ย. 62 – 31 ต.ค. 62

ร้านค้าสมาร์ทโฟน ที่ร่วมรายการ

ร้านค้าในกลุ่มบริษัทต่างๆ ดังนี้

1. บริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำกัด

2. บริษัท เพาเวอร์ฟูล คอมมูนิเคชั่น จำกัด

3. บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

4. บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

5. บริษัท ปกรณ์และเพื่อน จำกัด

6. บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด

7. หจก.ทีซีดับบลิว เทเลคอม

8. บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

9. บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด

10. หจก.นครสวรรค์ เจ.เอ็ม.บี.

11. บริษัท ฟิวเจอร์ช็อป แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

12. บริษัท นนทศรณ์ จำกัด

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย