คุ้มสุด ช้อปสินค้า IT และ Smartphone ที่ IT CITY, CSCกับบัตร KTC คุ้มสุด ช้อปสินค้า IT และ Smartphone ที่ IT CITY, CSC กับบัตร KTC

โปรโมชั่นช้อปสินค้า IT ที่ IT City, CSC กับบัตรเครดิต KTC และบัตรกดเงินสด KTC PROUD

ผ่อน 0% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
•อัตราดอกเบี้ย 0% เมื่อลูกค้าชำระเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ

คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 23,000 บาท
รับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการผ่อนชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปดังนี้

ยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืน
15,000 – 24,999 บาท 120 บาท
25,000 - 34,999 บาท 300 บาท
35,000 – 44,999 บาท 550 บาท
45,000 – 64,999 บาท 800 บาท
65,000 บาทขึ้นไป 1,300 บาท

*สมาชิกต้องลงทะเบียนและจำกัดเงินคืนสูงสุด 23,000 บาท ต่อสมาชิก 1 ท่าน ตลอดรายการ

คุ้มที่ 2 แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13%
เมื่อมียอดผ่อนชำระหรือชำระเต็มจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาท
- แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน ณ จุดขายเท่านั้น
- เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากจำนวนคะแนนที่แลก

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับเครดิตเงินคืน
• ลงทะเบียน 1 ครั้ง/เซลส์สลิป ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย
• สงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
• KTC PROUD ไม่สามารถร่วมรับเครดิตเงินคืนรายการนี้ได้

1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
IT CITY, CSC