คุ้มสุด ช้อปสินค้า IT และ Smartphone ที่ IT City, CSC กับบัตร KTC คุ้มสุด ช้อปสินค้า IT และ Smartphone ที่ IT City, CSC กับบัตร KTC

คุ้มสุด ช้อปสินค้า IT และ Smartphone ที่ IT City, CSC กับบัตร KTC

คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท
รับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการผ่อนชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปดังนี้

ยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืน
10,000 – 19,999 บาท 100 บาท
20,000 - 29,999 บาท 250 บาท
30,000 – 39,999 บาท 500 บาท
40,000 – 49,999 บาท 700 บาท
50,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท

*สมาชิกต้องลงทะเบียนและจำกัดเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท ต่อสมาชิก 1 ท่าน ตลอดรายการ

คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 20% จากคะแนนที่ใช้แลก
เมื่อมียอดผ่อนชำระหรือชำระเต็มจำนวนขั้นต่ำ 1,000 บาท และใช้คะแนน KTC FOREVER ขั้นต่ำที่ 1,000 คะแนน แลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
(แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน ณ จุดขายเท่านั้น)

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับเครดิตเงินคืน
• ลงทะเบียน 1 ครั้ง/เซลส์สลิป ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย
• สงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน

1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
IT City, CSC