โปรโมชั่นช้อปสินค้า IT ที่ J.I.B. กับบัตร KTC โปรโมชั่นช้อปสินค้า IT ที่ J.I.B. กับบัตร KTC

โปรโมชั่นคุ้มสุด ช้อปสินค้า IT ที่ J.I.B. กับบัตรเครดิต KTC และบัตรกดเงินสด KTC PROUD

ผ่อน 0% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
•อัตราดอกเบี้ย 0% เมื่อลูกค้าชำระเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ

คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 23,000 บาท
รับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการผ่อนชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปดังนี้

ยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสินค้า ASUS*
รับเครดิตเงินคืน
15,000 – 24,999 บาท 220 บาท 420 บาท
25,000 - 34,999 บาท 500 บาท 700 บาท
35,000 – 44,999 บาท 950 บาท 1,150 บาท
45,000 – 64,999 บาท 1,400 บาท 1,600 บาท
65,000 บาทขึ้นไป 2,300 บาท 2,500 บาท

*สมาชิกต้องลงทะเบียนและจำกัดเงินคืนสูงสุด 23,000 บาท ต่อสมาชิก 1 ท่าน ตลอดรายการ
*โปรดตรวจสอบสินค้า ASUS ที่ร่วมรายการเครดิตเงินคืนพิเศษ ณ จุดขาย

คุ้มที่ 2 แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 20%
เมื่อมียอดผ่อนชำระหรือชำระเต็มจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาท
- ใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนน แลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
- แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน ณ จุดขายเท่านั้น
- เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากจำนวนคะแนนที่แลก

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับเครดิตเงินคืน
• ลงทะเบียน 1 ครั้ง/เซลส์สลิป ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย
• สงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
• KTC PROUD ไม่สามารถร่วมรับเครดิตเงินคืนรายการนี้ได้

1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67

  • JIB ทุกสาขา >> https://www.jib.co.th/web/branch
  • หมายเหตุ : เฉพาะช่องทางจำหน่ายหน้าร้านเท่านั้น (ไม่รวมช่องทางออนไลน์)
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
JIB