โปรโมชั่นช้อปสินค้า IT ที่ J.I.B. กับบัตร KTC โปรโมชั่นช้อปสินค้า IT ที่ J.I.B. กับบัตร KTC

คุ้มสุด ช้อปสินค้า IT ที่ J.I.B. กับบัตร KTC

คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท
รับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการผ่อนชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปดังนี้

ยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืน
10,000 – 19,999 บาท 200 บาท
20,000 - 29,999 บาท 450 บาท
30,000 – 39,999 บาท 900 บาท
40,000 – 49,999 บาท 1,300 บาท
50,000 บาทขึ้นไป 2,000 บาท

*สมาชิกต้องลงทะเบียนและจำกัดเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท ต่อสมาชิก 1 ท่าน ตลอดรายการ
**โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย

คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 20% จากคะแนนที่ใช้แลก
เมื่อมียอดผ่อนชำระหรือชำระเต็มจำนวนขั้นต่ำ 1,000 บาท และใช้คะแนน KTC FOREVER ขั้นต่ำที่ 1,000 คะแนน แลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
(แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน ณ จุดขายเท่านั้น)

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับเครดิตเงินคืน
• ลงทะเบียน 1 ครั้ง/เซลส์สลิป ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย
• สงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน

1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

  • JIB ทุกสาขา >> https://www.jib.co.th/web/branch
  • หมายเหตุ : เฉพาะช่องทางจำหน่ายหน้าร้านเท่านั้น (ไม่รวมช่องทางออนไลน์)
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
JIB