เป็นเจ้าของ HUAWEI P30 series ด้วยบัตร KTC

HUAWEI P30 series ผ่อน 0% นานสูงสุด 25 เดือน + รับส่วนลดทันที 3%

รับคุ้ม 3 ต่อ
• ต่อ 1 ส่วนลดทันที 3%
• ต่อ 2 แบ่งชำระ 0% นาน 10, 20 หรือ 25 เดือน
• ต่อ 3 รับเครดิตเงิน สูงสุด 4,000 บาทต่อหมายเลขบัตรตลอดรายการ

รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน ต่อที่ 3 (1 มีนาคม 2562 – 30 เมษายน 2562)
รับเครดิตเงินคืน
ผ่อน 6-10 เดือน
• ยอดผ่อนชำระ 10,000 - 19,999 บาท (ต่อเซลส์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
• ยอดผ่อนชำระ 20,000 - 24,999 บาท (ต่อเซลส์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 350 บาท
• ยอดผ่อนชำระ 25,000 - 29,999 บาท (ต่อเซลส์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 550 บาท
• ยอดผ่อนชำระ 30,000 บาทขึ้นไป (ต่อเซลส์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 700 บาท

ผ่อนนานกว่า 10 เดือนขึ้นไป
• ยอดผ่อนชำระ 10,000 - 19,999 บาท (ต่อเซลส์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
• ยอดผ่อนชำระ 20,000 - 24,999 บาท (ต่อเซลส์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
• ยอดผ่อนชำระ 25,000 - 29,999 บาท (ต่อเซลส์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 650 บาท
• ยอดผ่อนชำระ 30,000 บาทขึ้นไป (ต่อเซลส์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 800 บาท

หมายเหตุ :
• ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุด 4,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯตลอดระยะเวลาจัดรายการ (ไม่รวมเครดิตเงินคืนจากการแลกคะแนน)
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก
เมื่อใช้คะแนนขั้นต่ำ 2,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

10 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย