โปรโมชั่น iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max สำหรับบัตร KTC
ที่ AIS, DTAC, True shop, Studio7, Banana, Jaymart, Telewiz, iStudio, Power Mall, Power Buy

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 27% และผ่อน 0% นานสูงสุด 20 เดือน สำหรับ iPhone 11 ทุกรุ่น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืนและแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มเมื่อซื้อ iPhone 11 ทุกรุ่น ระหว่างวันที่ 11 ต.ค. 62 – 30 พ.ย. 62

Jaymart

ผ่อน 0% นานสูงสุด 20 เดือน
1. รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 5%
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น และบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 4%
2. แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 22% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

TRUE Shop

ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน
1. รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 4%
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น และบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 3%
2. แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 22% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

Studio7 และ BANANA IT

ผ่อน 0% นาน 6 เดือน
1. รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 3%
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น และบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 2%
2. แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 22% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

Dtac

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
1. รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 5%
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น และบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 4%
2. แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 18% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

AIS, Telewiz

ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน
1. รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 5%
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น และบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 4%
2. แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 18% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

iStudio

ผ่อน 0% นาน 4-6 เดือน
1. รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 3%
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น และบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 2%
2. แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 18% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

Powermall

ผ่อน 0% นาน 4 เดือน
1. รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 3%
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น และบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 2%
2. แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 18% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

โปรโมชั่นรับส่วนลด iPhone 11 ทันทีและแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม

Powerbuy (18 ต.ค. 62 – 28 ต.ค. 62)

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
1. รับส่วนลดทันที 5%
2. แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 22% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

Powerbuy (29 ต.ค. 62 – 30 พ.ย. 62)

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
1. รับส่วนลดทันที 3%
2. แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 18% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืนและแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม เมื่อซื้อ iPhone 11 ทุกรุ่น ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนเมื่อผ่อนชำระ ณ ร้านค้าต่างๆ ดังนี้

Jaymart

ผ่อน 0% นานสูงสุด 20 เดือน
บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 4%
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น และบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 3%

TRUE Shop

ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน
บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 3%
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น และบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 2%

Studio7 และ BANANA IT

ผ่อน 0% นาน 6 เดือน
บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 2.5%
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น และบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 1.5%

Dtac

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 3%
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น และบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 2%

AIS, Telewiz

ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน
บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 4%
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น และบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 3%

iStudio

ผ่อน 0% นาน 4-6 เดือน
บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 2.5%
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น และบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 1.5%

Powermall

ผ่อน 0% นาน 4 เดือน
บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 2.5%
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น และบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 1.5%

ต่อที่ 2 แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 16% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

เมื่อซื้อ iPhone 11 ทุกรุ่นที่ AIS, DTAC, True shop, Studio7, Banana, Jaymart, Telewiz, iStudio, Power Mall

หมายเหตุ:

 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 • การแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน ใช้จำนวนคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชำระ
 • เฉพาะการชำระผ่านเครื่องรูดบัตรที่ร้านค้าเท่านั้น ไม่รวมรายการออนไลน์

ลงทะเบียนด้านล่าง
(หากไม่ประสงค์แลกคะแนนให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0)

11 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63

 • AIS
 • DTAC
 • True shop
 • Studio7
 • Banana
 • Jaymart
 • Telewiz
 • iStudio
 • Power Mall
 • Power Buy
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย