โปรโมชั่น iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max สำหรับบัตรเครดิต KTC
ที่ AIS, DTAC, True shop และ wemall

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25% พร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับ iPhone 11 ทุกรุ่น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

>> โปรโมชั่น iPhone 11 ระหว่างวันที่ 11 ต.ค. 62 – 30 พ.ย. 62

AIS Online Store

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 4%
แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 18% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

Dtac Online Store

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 4%
แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 18% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

Wemall.com

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%
แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 22% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

Truemove H Online

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%
แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 22% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

>> โปรโมชั่น iPhone 11 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนเมื่อผ่อนชำระ iPhone 11 ณ เว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้

AIS Online Store

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%

Dtac Online Store

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 2%

Wemall.com

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 2%

Truemove H Online

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 2%

ต่อที่ 2 แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 16% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก
ที่ AIS Online Store, DTAC Online Store, Wemall.com, True Move H Online

แลกคะแนนขั้นต่ำ 2,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชำระ iPhone 11

หมายเหตุ:

  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
  • การแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน ใช้จำนวนคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชำระ

ลงทะเบียนด้านล่าง
(หากไม่ประสงค์แลกคะแนนให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0)
ภายในวันที่ผ่อนชำระสินค้า (ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ 1 รายการผ่อนชำระสินค้า)

11 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63

  • AIS Online Store
  • DTAC Online Store
  • Wemall.com
  • True Move H Online
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย