Jaymart Jaymart

ช้อปทั้งร้าน Jaymart กับบัตร KTC

แลกรับส่วนลดสูงสุด 21% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร KTC ทั้งชำระเต็มจำนวน และผ่อนชำระ

แลกคะแนนรับส่วนลดทันที *
• ทุกวันศุกร์ : แลกคะแนนรับส่วนลดสำหรับ Smartphone 18%, Accessories 21%
• วันอื่นๆ : แลกคะแนนรับส่วนลดสำหรับ Smartphone 15%, Accessories 17%
โดยใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป และสูงสุดไม่เกินราคาสินค้า

หมายเหตุ : ส่วนลดจะคำนวณจากคะแนนที่ใช้แลก

1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย