รับรหัสส่วนลด Lazada มูลค่า 200 บาทที่กรุงไทย-แอกซ่า รับรหัสส่วนลด Lazada มูลค่า 200 บาทที่กรุงไทย-แอกซ่า

โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB ที่กรุงไทย-แอกซ่า

» รับรหัสส่วนลด Lazada มูลค่า 200 บาท
เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกหรือปีต่ออายุเต็มจำนวนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ผ่านบัตรเครดิต KTC JCB ทุกประเภทที่กรุงไทย-แอกซ่า (ไม่สามารถใช้กับการชำระเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) และเบี้ยประกันภัยแบบผ่อนชำระ)

หมายเหตุ:
1. รหัสส่วนลดมีจำกัด 5,000 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์/1 หมายเลขกรมธรรม์
2. รหัสส่วนลด Lazada จะถูกจัดส่งให้ลูกค้าผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC JCB รหัสส่วนลดที่ได้รับดังกล่าวจะต้องใช้ร่วมกับบัตรเครดิต KTC JCB ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

» อยากได้สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ แต่ยังไม่มีบัตรเครดิต KTC JCB คลิก สมัครเลย

1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย