สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ที่สิงคโปร์

CHATTERBOX

รับส่วนลด 15% จากยอดใช้จ่าย เพียงแสดงหน้าเว็บเพจเมื่อทำการจองและเมื่อชำระเงิน
(ยกเว้นเครื่องดื่มและเมนูราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ และบางช่วงเวลา)
www.specialoffers.jcb/th/detail/shop/A-00002348-06-1907
1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63

Shisen Hanten

รับส่วนลด 15% จากยอดใช้จ่าย เพียงแสดงหน้าเว็บเพจเมื่อทำการจองและเมื่อชำระเงิน
(ยกเว้นเครื่องดื่มและเมนูราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ และบางช่วงเวลา)
www.specialoffers.jcb/th/detail/shop/A-00006901-06-1907
1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63

SILK ROAD

รับส่วนลด 15% จากยอดใช้จ่าย เพียงแสดงหน้าเว็บเพจเมื่อชำระเงิน
(ยกเว้นเครื่องดื่มและเมนูราคาโปรโมชั่น)
www.specialoffers.jcb/th/detail/shop/A-00013610-06-1906
1 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 63

TEA ROOM

รับส่วนลด 15% จากยอดใช้จ่าย เพียงแสดงหน้าเว็บเพจเมื่อชำระเงิน
(ยกเว้นเมนูราคาโปรโมชั่น)
www.specialoffers.jcb/th/detail/shop/A-00013609-06-1906
1 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 63

 

1 มิ.ย. 62 – 30 มิ.ย. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย