KTC MASTERCARD ให้มากกว่า! เที่ยวฟรี ญี่ปุ่น/สิงคโปร์

» KTC MASTERCARD มอบ Priceless Experience กับ ทริปสุดพิเศษที่ญี่ปุ่น หรือทัวร์วีไอพีที่ Universal Studios Singapore

เพียงใช้จ่ายในต่างประเทศหรือช้อปออนไลน์ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 มีสิทธิ์รับแพ็กเกจเที่ยว ญี่ปุ่น หรือ สิงคโปร์ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

» สมาชิกบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายรวมสูงสุด 3 อันดับแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 รับแพ็กเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 994,290 บาท
» สมาชิกบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในแต่ละเดือน ของเดือน ต.ค. 62 / พ.ย. 62 / ธ.ค. 62 (เดือนละ 1 รางวัล) รับแพ็กเกจทัวร์เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 225,975 บาท

รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 1,220,265 บาท

หมายเหตุ:
• ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่สมาชิกบัตรฯ ท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น ไม่สามารถรับรางวัลซ้ำได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะมอบรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ได้รางวัลกรณียอดใช้จ่ายรวมสูงสุดก่อน และมอบรางวัลให้แก่ลูกค้าที่มียอดใช้จ่าย สูงสุดในแต่ละเดือนเป็นลำดับถัดมา
• ช่วงระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ของรางวัล ตั้งแต่ 2 ก.พ. 63 – 31 ก.ค. 63

1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62


---

พิเศษ รับเพิ่ม เครดิตเงินคืนสูงสุด 1.5%
• รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่าย
• รับเครดิตเงินคืน 1.5% ปกติ เมื่อใช้จ่ายรวม 1,500,000 บาทขึ้นไป
ไม่จำกัด ยอดรับเครดิตเงินคืน

ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน คลิก
(บัตรเครดิต KTC ที่ลงทะเบียนในแคมเปญระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 62 – 30 ก.ย. 62 แล้วจะได้รับสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย