บัตรเครดิต KTC รูดช้อปทั่วโลก เรทถูกกว่า เมื่อจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต KTC

» ถูกกว่า! กับค่าธรรมเนียมอัตราความเสี่ยงการแปลงสกุลเงินต่างประเทศไม่เกิน 2% (จากปกติอัตราตลาด 2.5%)
» พร้อมรับคะแนน KTC สูงสุด x3 เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนด

ประเภทบัตรเครดิตสิทธิประโยชน์

บัตรเครดิต KTC VISA INFINITE ทุกประเภท, KTC WORLD MASTERCARD ทุกประเภท, KTC UNIONPAY ASIA PRESTIGE DIAMOND

รับคะแนน KTC x3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 600,000 บาท ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว ในประเทศไทย และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 
(ยกเว้น 31 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน)*

บัตรเครดิต KTC X VISA SIGNATURE ทุกประเภท, KTC X WORLD REWARDS MASTERCARD ทุกประเภท

รับคะแนน KTC x3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 600,000 บาท ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว ในประเทศไทย และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 
(ยกเว้น 31 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน)*

บัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภท, KTC WORLD REWARDS MASTERCARD ทุกประเภท, KTC JCB ULTIMATE, KTC UNIONPAY DIAMOND

รับคะแนน KTC x2 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 
(ยกเว้น 31 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน)*

สิทธิพิเศษอื่นๆ ในต่างประเทศ คลิก

 

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย