สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE, KTC X VISA SIGNATURE และ KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภท

รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบินทั่วโลก กับ DragonPass
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ที่ร้านค้าในต่างประเทศ (ยกเว้นเขตเศรษฐกิจยุโรป 31 ประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีน) ในช่วงระหว่างวันที่ 1เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67

สมาชิกบัตรฯ ที่ใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ได้ที่ https://ktc.dragonpass.com เมื่อดำเนินการสำเร็จ DragonPass จะส่งบัตรเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน ผ่านทาง SMS และ/หรือ Email ที่ลงทะเบียน

ระยะเวลาแลกรับสิทธิ์ : 1 เม.ย. 67 – 8 ก.ค. 67
ระยะเวลาใช้สิทธิ์ : 1 เม.ย. 67 – 3 ม.ค. 68

หมายเหตุ:
  • สามารถลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ เมื่อครบ 5 วันทำการนับจากวันที่มียอดใช้จ่ายครบตามกำหนด
  • จำกัด 1 สิทธิ์/ หมายเลขบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลารายการ
  • จำกัด 4,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบการแลกรับสิทธิ์ได้ที่ https://ktc.dragonpass.com
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินแบบเต็มจำนวน ณ ร้านค้าเท่านั้น และไม่รวมรายการออนไลน์ทุกประเภท

» อยากได้สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ แต่ยังไม่มีบัตรเครดิต KTC VISA คลิก สมัครเลย

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย