CMG Outlet CMG Outlet

ช้อปงาน The Outlet 24 Brand sale ด้วยบัตรเครดิต KTC

แลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15%

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืน
1 – 5,999 บาท 13%
6,000 บาท ขึ้นไป 15%
ไม่จำกัดเงินคืนสูงสุด

ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่มียอดใช้จ่าย เพื่อรับสิทธิ์
พิมพ์ VCC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ตามด้วยเครื่องหมาย#และพิมพ์จำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป (ไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมายจุลภาค(,) และไม่ต้องพิมพ์จุดทศนิยม)
ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

ตรวจสอบคะแนนคงเหลือได้ที่ KTC Mobile หรือ 02 123 5000

6 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67

  • สถานที่จัดงาน: ศูนย์สิริกิติ์ ชั้น LG, บริเวณหน้า Hall 8
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย