Valiram Group Valiram Group

ช้อป Valiram group สุดคุ้มด้วยบัตรเครดิต KTC

แลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15%

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน
1 – 5,999 บาท 13%
6,000 บาท ขึ้นไป 15%
ไม่จำกัดเงินคืนสูงสุด

ลงทะเบียนด้านล่าง
ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่มียอดใช้จ่าย เพื่อรับสิทธิ์

ตรวจสอบคะแนนคงเหลือได้ที่ KTC Mobile หรือ 02 123 5000

1 ต.ค. 66 – 29 ก.พ. 67

  • แบรนด์ที่ร่วมรายการในประเทศไทย และช่องทางออนไลน์
  • Michael Kors, Victoria’s secret, Bath&Body Works
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Michael Kors, Victoria’s secret, Bath&Body Works