Zara group yearly campaign Zara group yearly campaign

ช้อปคุ้มตลอดทั้งปี ที่ร้าน ZARA และแบรนด์อื่นๆ ในเครือ กับบัตรเครดิต KTC

รับเครดิตเงินคืน 5%* (ไม่ต้องลงทะเบียน และไม่ต้องใช้คะแนน)
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่หน้าร้าน ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และจำกัดเครดิตเงินคืน สูงสุด 500 บาทต่อเซลส์สลิป ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการซื้อ

ร้านที่ร่วมรายการ: ร้านค้าในเครือ ZARA, ZARA Home, Massimo dutti, Ted baker, Bershka, Pull&Bear และ Oysho ทุกสาขา ที่ร่วมรายการในประเทศไทย

หมายเหตุ:
* รายการนี้สมาชิกบัตรฯ จะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดใช้จ่ายที่คำนวณเครดิตเงินคืน กรณีที่มีคะแนนเข้าบัญชีบัตรฯ สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ โดยคะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืน หากไม่สามารถหักคะแนนคืนได้ เคทีซีจะไม่ให้เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ทั้งจำนวน
* KTC จะคำนวณยอดใช้จ่ายที่ตรงตามเงื่อนไข และคืนเงินเข้าบัญชีลูกค้าภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือน

1 ธ.ค. 65 – 31 ธ.ค. 66

» ยังไม่มีบัตรเครดิต KTC

สมัครเลย

  • ZARA, Massimo dutti, Ted baker, ZARA Home, Bershka, Pull&Bear, Oysho ทุกสาขาที่ร่วมรายการในประเทศไทย
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย