KTC Happiness Forever 2019 ที่ ICON SIAM ลดเพิ่มสูงสุด 15%

KTC Happiness Forever 2019 ที่ ICON SIAM เฉพาะในส่วนของพื้นที่ “Open Space Zone (DCR)”
แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15%

• แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13% ในวันจันทร์ – พฤหัสบดี 
หรือ
• แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15% ทุกวันศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

1 ก.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62

  • ICON SIAM
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ICON SIAM