แลกรับเครดิตเงินคืน 13% ทุกวัน ไม่จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดตลอดรายการ ที่ศูนย์การค้า Siam Discovery, ศูนย์การค้า Siam Center และ ศูนย์การค้า Siam Paragon

สมาชิกบัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิตเงินคืน 13% ทุกวัน ไม่จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดตลอดรายการ ที่ศูนย์การค้า Siam Discovery, ศูนย์การค้า Siam Center และ ศูนย์การค้า Siam Paragon
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับ

หมายเหตุ:
- สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่นำเซลส์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทั้งหมดของรายการที่จุดแลกรับสิทธิพิเศษของงานภายในศูนย์การค้าฯ เท่านั้น
- ศูนย์การค้า Siam Discovery ยกเว้นเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ จากเคาน์เตอร์แบรนด์สินค้าในส่วนของพื้นที่ Siam Discovery “OPENSPACE ZONE” ไม่สามารถร่วมรายการได้
- ศูนย์การค้า Siam Paragon ยกเว้นเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ จากแผนกต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า Paragon ไม่สามารถร่วมรายการได้

จุดลงทะเบียนแลกรับสิทธิพิเศษ:
ศูนย์การค้า Siam Discovery : จุดแลกรับสิทธิพิเศษ ชั้น G
ศูนย์การค้า Siam Center : จุดแลกรับสิทธิพิเศษ ชั้น G
ศูนย์การค้า Siam Paragon : จุดแลกรับสิทธิพิเศษ ชั้น M ฝั่ง Star Dome

17 ม.ค. 63 – 16 ก.พ. 63

  • Siam Discovery
  • Siam Center
  • Siam Paragon
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย