KTC VISA WOW! วันช้อป วันช็อค ผนึกกำลังลดเพิ่มสูงสุด 50% ที่ห้างสรรพสินค้า Robinson

สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA เท่านั้น 
วันที่ 10 ต.ค. 62 ที่ห้างสรรพสินค้า Robinson ทุกสาขา

ลดเพิ่ม 25%
เมื่อใช้คะแนน The 1 เท่าราคาสินค้า แลกรับ

และ / หรือ

ลดเพิ่ม 25%
เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่าราคาสินค้า แลกรับ

10 ต.ค. 62

  • Robinson
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Robinson