ช้อปสุดคุ้ม ที่ Better Vision กับบัตรเครดิต KTC ช้อปสุดคุ้ม ที่ Better Vision กับบัตรเครดิต KTC

แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ที่ Better Vision

แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ขั้นต่ำ 2,000 คะแนน สูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

ส่ง SMS ทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ OWP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และพิมพ์จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก
ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th หรือสแกน QR Code (กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่าย)

ตรวจสอบคะแนนคงเหลือได้ที่ KTC Mobile หรือ 02 123 5000

ลงทะเบียนด้านล่าง
(ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย)

15 ก.พ. 67 – 31 ก.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Better Vision