ช้อปสุดคุ้มกับบัตรเครดิต KTC ที่ Gourmet Market & Home Fresh Mart

แลกรับส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับสินค้ากระเช้าของขวัญ
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนด
•    แลกรับส่วนลด 12% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 - 49,999 บาท/เซลส์สลิป
•    แลกรับส่วนลด 15% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 50,000 - 99,999 บาท/เซลส์สลิป
•    แลกรับส่วนลด 17% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 100,000 - 199,999 บาท/เซลส์สลิป
•    แลกรับส่วนลด 20% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 200,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

หมายเหตุ : แลกรับส่วนลด ณ จุดขาย Gourmet Market และ Home Fresh Mart โดยคำนวณมูลค่าส่วนลดจากจำนวนคะแนนที่ใช้แลกรับ

15 ต.ค. 62 – 15 ม.ค. 63

  • Gourmet Market ทุกสาขา
  • Home Fresh Mart ทุกสาขา
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Gourmet Market & Home Fresh Mart