ช้อปซูเปอร์มาร์เก็ต 0% นาน 3 เดือน ที่ Tops  ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ ช้อปซูเปอร์มาร์เก็ต 0% นาน 3 เดือน ที่ Tops ทั้งหน้าร้านและออนไลน์

โปรโมชั่นช้อปซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ Tops, Tops Food Hall, Tops Fine Food, Tops Daily, Tops Online ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ กับบัตรเครดิต KTC

ผ่อน 0% นาน 3 เดือน
เปลี่ยนยอดชำระเต็มจำนวน เป็นยอดผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

หมายเหตุ: สมาชิกจะต้องลงทะเบียนทุกครั้ง ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ลงทะเบียนด้านล่าง หากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยม จะต้องใส่จุดทศนิยม แต่ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ เช่น 4500.50

ลงทะเบียนด้านล่าง
อัตราดอกเบี้ย 0% เมื่อชำระยอดผ่อนตามที่เรียกเก็บรายเดือนภายในวันครบกำหนดชำระ

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

  • Tops, Tops Food Hall, Tops Fine Food, Tops Daily, Tops Online 
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Tops, Tops Food Hall, Tops Fine Food, Tops Daily, Tops Online