Jubilee Payday Jubilee Payday

Jubilee แลกรับเครดิตเงินคืน 15% สุดคุ้มช่วงสิ้นเดือน

แลกรับเครดิตเงินคืน 15% สุดคุ้มช่วงสิ้นเดือน
(22 ต.ค. 66 – 31 ต.ค. 66, 22 พ.ย. 66 – 30 พ.ย. 66, 22 ธ.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66)

เมื่อมียอดผ่อน 0% ผ่านบัตรเครดิต KTC และใช้คะแนน KTC FOREVER ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน สูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

ส่ง SMS ทุกครั้งที่ซื้อสินค้า พิมพ์ JPD เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และพิมพ์จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก

ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือสแกน QR Code (กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่าย)

ตรวจสอบคะแนนคงเหลือได้ที่ KTC Mobile หรือ 02 123 5000

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย