ช้อปเครื่องประดับ กับบัตรเครดิต KTC ที่ Regent Diamond ช้อปเครื่องประดับ กับบัตรเครดิต KTC ที่ Regent Diamond

โปรโมชั่นช้อปเครื่องประดับ ที่ REGENT DIAMOND กับบัตรเครดิต KTC

สิทธิประโยชน์ที่ 1
ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดยอดสูงสุดตลอดรายการ

ผ่อนชำระ 0% นาน 6 ถึง 10 เดือนรับเครดิตเงินคืน
12,000 – 17,999 บาท/เซลส์สลิป 330 บาท
18,000 – 24,999 บาท/เซลส์สลิป 450 บาท
25,000 – 34,999 บาท/เซลส์สลิป 780 บาท
35,000 – 49,999 บาท/เซลส์สลิป 1,200 บาท
50,000 – 74,999 บาท/เซลส์สลิป 1,700 บาท
75,000 – 99,999 บาท/เซลส์สลิป 2,700 บาท
100,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป 4,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 0% เมื่อลูกค้าชำระเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ

*รายการนี้สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดใช้จ่าย กรณีที่มีคะแนนเข้าบัญชีบัตรฯ สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ โดยคะแนนดังกล่าวจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืน หากไม่สามารถหักคะแนนคืนได้ เคทีซีจะไม่ให้เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ทั้งจำนวน

ลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่าย
พิมพ์ JC2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-3845000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ KTC ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

1 พ.ค. 67 – 31 ต.ค. 67

สิทธิประโยชน์ที่ 2 แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืน 13%
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC 12,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ตามความประสงค์ สูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน

ลงทะเบียน ทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย
พิมพ์ JC3 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และพิมพ์จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก
ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ KTC หรือสแกน QR Code
ตรวจสอบคะแนนคงเหลือได้ที่ KTC Mobile หรือ 02 123 5000

1 พ.ค. 67 – 31 ต.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย