SEIKO, GRAND SEIKO SEIKO, GRAND SEIKO

โปรโมชั่นพิเศษที่ SEIKO และ GRAND SEIKO กับบัตรเครดิต KTC

สิทธิประโยชน์ 1: ผ่อน 0% นาน 6-10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 32,000 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน

ยอดผ่อน 0% นาน 6-10 เดือน ต่อเซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน
12,000-24,999 บาท / เซลส์สลิป 270 บาท
25,000-49,999 บาท / เซลส์สลิป 760 บาท
50,000-99,999 บาท / เซลส์สลิป 1,500 บาท
100,000-129,999 บาท / เซลส์สลิป 3,000 บาท
130,000 บาท / เซลส์สลิป 4,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 0% เมื่อลูกค้าชำระเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ

*ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำในการผ่อนชำระ 0% นาน 6-10 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละร้านค้าร่วมรายการ

ลงทะเบียน ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย พิมพ์ LW1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-3845000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ KTC ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

15 เม.ย. 67 – 30 ก.ย. 67

สิทธิประโยชน์ 2: แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15%
เมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวน 12,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับสิทธิ์ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 15% ของจำนวนคะแนนที่แลก
(*สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป)

ลงทะเบียน ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย พิมพ์ LW3 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และพิมพ์จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ KTC ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

15 เม.ย. 67 – 30 ก.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย