ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ วิ่ง - กิน - เที่ยว เรื่องเดียวกัน#2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ วิ่ง - กิน - เที่ยว เรื่องเดียวกัน#2
ตอน โอฮาโย ฟูจิซัง

รางวัล: แพ็กเกจไป “วิ่ง l กิน l เที่ยว ที่ญี่ปุ่น” มูลค่ารางวัลละ 147,000 บาท
จำนวน 6 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวม 882,000 บาท

รายชื่อผู้โชคดี ดังนี้

1. คุณบังอร นาทองพูน
2. คุณชนณิศา นุวรณ์
3. คุณไทธรรณ์ ถิรณัฐวรรธน์
4. คุณสุธาทิพย์ รักติประกร
5. คุณอนุรัตน์ รักษาวงษ์
6. คุณศุภางค์ อร่ามเจริญรัตน์

หมายเหตุ
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็กเกจ วิ่ง - กิน - เที่ยว ที่ญี่ปุ่น (5 วัน 3 คืน) รางวัลละ 2 ที่นั่ง
(จากเดิมกำหนดการเดินทางวันที่ 21 – 25 เมษายน 2563) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ทั่วโลก เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีของท่านผู้โชคดี เคทีซีจึงขอเลื่อนการเดินทางออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ หากได้กำหนดวันเดินทางที่ชัดเจนแล้ว เคทีซีจะแจ้งให้ผู้โชคดีทราบล่วงหน้าต่อไป

ท่านผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับจดหมายแจ้งการเป็นผู้โชคดี และหนังสือยืนยันการรับของรางวัลตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับเคทีซี และขอให้ท่านติดต่อมายังเคทีซี คุณกฤษณา โทร 02 828 5647 หรือ E-mail: kritsana.k@ktc.co.th ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563

ทั้งนี้ หากท่านมิได้ทำการติดต่อกลับมายังเคทีซี ภายในวันและเวลาที่กำหนดข้างต้น เคทีซี จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัลในรายการนี้ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีสำรองอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขของรายการนี้ต่อไป