โปรโมชั่นรับคะแนน KTC Forever สูงสุด 600 คะแนน ที่ Fitness First /Celebrity Fitness โปรโมชั่นรับคะแนน KTC Forever สูงสุด 600 คะแนน ที่ Fitness First /Celebrity Fitness

รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 600 คะแนน ที่ Fitness First / Celebrity Fitness กับบัตรเครดิต KTC

» รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 600 คะแนน
เมื่อใช้บริการหักค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ Fitness First หรือ Celebrity Fitness และมียอดทำรายการติดต่อกัน 12 เดือน
จะได้รับ คะแนน KTC FOREVER ทุกเดือน เดือนละ 50 คะแนน รวมสูงสุด 600 คะแนน

*คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะได้รับตามรายการนี้ จะหมดอายุภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ได้รับ

เงื่อนไขสำคัญสำหรับการร่วมโปรโมชั่นในปี 2567
ในกรณีที่สมาชิกบัตรฯ ลงทะเบียนร่วมรายการ "รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 600 คะแนน ที่ Fitness First" ปี 2566 และยังไม่ได้รับ
คะแนน KTC FOREVER ครบ 600 คะแนนตามเงื่อนไขในปี 2566 KTC ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายที่ Fitness First ในปี 2567 มาร่วมในรายการนี้
(หากท่านสมาชิกมีการลงทะเบียนร่วมรายการ "รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 600 คะแนน ที่ Fitness First" ของปี 2567 ไว้)

1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

  • Fitness First และ Celebrity Fitness ทุกสาขา
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย