โปรโมชั่นรับคะแนน KTC Forever สูงสุด 1,200 คะแนน ที่ Jetts Fitness โปรโมชั่นรับคะแนน KTC Forever สูงสุด 1,200 คะแนน ที่ Jetts Fitness

รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 1,200 คะแนน ที่ Jetts Fitness กับบัตรเครดิต KTC

» สำหรับสมาชิกปัจจุบัน และสมาชิกใหม่
• ส่วนลดค่าบริการรายเดือน มูลค่า 200 บาท ต่อเนื่องทุกเดือน

» รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 1,200 คะแนน
เมื่อใช้บริการหักค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ Jetts Fitness และมียอดทำรายการติดต่อกัน 12 เดือน
จะได้รับ คะแนน KTC FOREVER ทุกเดือน เดือนละ 100 คะแนน รวมสูงสุด 1,200 คะแนน
*คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะได้รับตามรายการนี้ จะหมดอายุภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ได้รับ

เงื่อนไขสำคัญสำหรับการร่วมโปรโมชั่นในปี 2567
ในกรณีที่สมาชิกบัตรฯ ลงทะเบียนร่วมรายการ "รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 1,200 คะแนน ที่ Jetts Fitness" ปี 2566 และยังไม่ได้รับ
คะแนน KTC FOREVER ครบ 1,200 คะแนนตามเงื่อนไขในปี 2566 KTC ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายที่ Jetts Fitness ในปี 2567 มาร่วมในรายการนี้
(หากท่านสมาชิกมีการลงทะเบียนร่วมรายการ "รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 1,200 คะแนน ที่ Jetts Fitness" ของปี 2567 ไว้)

1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

  • Jetts Fitness
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Jetts Fitness