โปรโมชั่นรับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 600 คะแนน ที่ Virgin Active กับบัตรเครดิต KTC โปรโมชั่นรับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 600 คะแนน ที่ Virgin Active กับบัตรเครดิต KTC

รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 600 คะแนน ที่ Virgin Active กับบัตรเครดิต KTC

» รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 600 คะแนน
เมื่อใช้บริการหักค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ Virgin Active และมียอดทำรายการติดต่อกัน 12 เดือน
จะได้รับ คะแนน KTC FOREVER ทุกเดือน เดือนละ 50 คะแนน รวมสูงสุด 600 คะแนน
*คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะได้รับตามรายการนี้ จะหมดอายุภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ได้รับ

เงื่อนไขสำคัญสำหรับการร่วมโปรโมชั่นในปี 2567
ในกรณีที่สมาชิกบัตรฯ ลงทะเบียนร่วมรายการ "รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 600 คะแนน ที่ Virgin Active" ปี 2566 และยังไม่ได้รับ
คะแนน KTC FOREVER ครบ 600 คะแนนตามเงื่อนไขในปี 2566 KTC ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายที่ Virgin Active ในปี 2567 มาร่วมในรายการนี้
(หากท่านสมาชิกมีการลงทะเบียนร่วมรายการ "รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 600 คะแนน ที่ Virgin Active " ของปี 2567 ไว้)

1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

  • Virgin Active ทุกสาขา
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Virgin Active