KTC ตัวจริงเรื่องกีฬา แลกรับโค้ดส่วนลดสูงสุด 400 บาท เพื่อใช้ที่ www.avarinshop.com

» แลกรับโค้ดส่วนลด 400 บาท (e-Coupon)
เพียงใช้คะแนน KTC FOREVER 4,000 คะแนน แลกรับผ่านแอป KTC Mobile

» แลกรับโค้ดส่วนลด 200 บาท (e-Coupon)
เพียงใช้คะแนน KTC FOREVER 2,000 คะแนน แลกรับผ่านแอป KTC Mobile

1 พ.ค. 63 – 31 ส.ค. 63
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย