KTC ตัวจริงเรื่องกีฬา รับส่วนลดสูงสุด 10% พร้อมแลกรับส่วนลดเพิ่ม 13% ที่ ENERGY

» แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13%
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์ลิป
+ ใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน
(ขอสงวนสิทธิ์ แลกคะแนนสะสมไม่เกินยอดใช้จ่าย เฉพาะชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)

» แลกรับส่วนลดเพิ่ม 2%
เฉพาะ SKLZ รุ่นที่ร่วมรายการ และใช้คะแนนสะสมตามเงื่อนไข

» ผ่อน 0% นาน สูงสุด 6 เดือน
เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

16 ต.ค. 62 – 29 ก.พ. 63

  • ENERGY ทุกสาขา
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ENERGY