KTC ตัวจริงเรื่องกีฬา แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13% ที่ Energy

» แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13%
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป 
+ ใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER
(ขอสงวนสิทธิ์ แลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย เฉพาะชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)

» แลกรับส่วนลดเพิ่ม 2%
เฉพาะ Fitbit และ SUUNTO รุ่นที่ร่วมรายการ และใช้คะแนนตามเงื่อนไข

» ผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC 0% นาน 6 เดือน
เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

+ รับฟรี DEVER ENERGY CHEWS
เมื่อมียอดแบ่งชำระตามที่กำหนด

ยอดผ่อนชำระ/เซลส์สลิป
รับ DEVER ENERGY CHEWS
ต่ำกว่า 10,000  บาท
1 ซอง มูลค่า 75 บาท
10,001 – 19,999 บาท
5 ซอง มูลค่า 137 บาท
20,000 บาทขึ้นไป
12 ซอง มูลค่า 900 บาท
*รับได้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ของร้านค้า

1 ก.พ. 62 - 31 พ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Energy by sandy