โปรโมชั่น New Balance โปรโมชั่น New Balance

โปรโมชั่น ที่ New Balance กับบัตรเครดิต KTC

» แลกคะแนนรับส่วนลดสูงสุด 12%
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายเซลส์สลิป

ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปแลกคะแนนรับส่วนลดเพิ่ม
1 - 4,999 บาท 10%
5,000 บาทขึ้นไป 12%

ที่ร้านค้า New Balance

» บริการผ่อนชำระ 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน

1 มี.ค. 67 – 31 ส.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย