โปรโมชั่นบินคุ้ม ลุ้นตั๋ว Bangkok Airways ฟรี กับบัตรเครดิต KTC ที่ KTC World Travel Service​

ซื้อ 1 แถม 1 (สงวนสิทธิ์เฉพาะ 30 ท่านแรกเท่านั้น)

แถมฟรีตั๋วเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ เชียงราย หรือกระบี่ มูลค่า 3,500 บาท เพียงจองตั๋วเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ KTC World Travel Service

จอง 10 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62

เฉพาะที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

พิเศษ!! รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด X2
เมื่อจองด้วยบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS ทุกประเภท ตามเงื่อนไขที่กำหนด

วิธีการรับตั๋วเครื่องบินรางวัลสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

  1. สมาชิกบัตรเครดิต KTC จะต้องจองตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ส ผ่านทาง KTC World Travel Service ภายในวันที่ วันที่ 10 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 โดยมียอดใช้จ่ายที่ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ภายใน 30 ก.ย. 62
  2. สมาชิกบัตรฯ ผู้โชคดีจะต้องชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จำนวน 175 บาท (มูลค่าตั๋วเครื่องบินรางวัลราคา 3,500 บาท) ผ่านช่องทางการชำระเงินของเคทีซี ผ่านบัญชีชื่อ บจม. บัตรกรุงไทย เลขที่ 981-5-46111-7 ธนาคารกรุงไทย และเมื่อชำระเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการชำระเงิน และสำเนาบัตรประชาชน ให้กับทางเจ้าหน้าที่ โดยส่งมาที่ cservice@ktc.co.th
  3. เมื่อทางเคทีซีได้รับหลักฐานการชำระเงิน และสำเนาบัตรประชาชนแล้ว หลังจากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะมอบ จดหมายตั๋วเครื่องบินรางวัลฯ ให้กับสมาชิกบัตรฯ เพื่อสมาชิกบัตรฯ จะต้องนำจดหมายตั๋วเครื่องบินรางวัลฯ ไปออกตั๋วที่ สำนักงานออกตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ส (รายละเอียดสำนักงานออกตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ส ดูเพิ่มได้ที่ https://www.bangkokair.com/tha/offices/index)
  4. สมาชิกบัตรฯ ผู้โชคดีจะต้องนำตั๋วเครื่องบินรางวัลฉบับจริง มาติดต่อที่เคาท์เตอร์ออกตั๋วเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์ส และชำระค่าใช้จ่ายต่อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมออกตั๋วเครื่องบิน และค่าภาษีสนามบิน) ที่เคาน์เตอร์ออกตั๋วเครื่องบิน
    a. ค่าใช้จ่ายต่อ 1 ตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 700 บาท (ค่าธรรมเนียมออกตั๋วเครื่องบิน 500 บาท + ภาษีต่าง ๆ 200 บาท)
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย