โปรโมชั่นแลกคะแนนรับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า มูลค่า 200 บาท โปรโมชั่นแลกคะแนนรับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า มูลค่า 200 บาท

โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

ใช้คะแนน KTC Forever 2,000 คะแนน แลกรับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า มูลค่า 200 บาท

สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER 2,000 คะแนน แทนเงินสด 200 บาท แลกซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี
อัตราค่าเช้าชม
• ผู้ใหญ่ 200 บาท
• นักเรียน /นักศึกษาปริญญาตรี (ไม่เกิน 24 ปี* โปรดแสดงบัตร) / ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) **เข้าชมฟรี**

วัน เวลา เปิดให้บริการ
พิพิธภัณฑ์เปิดบริการ
1. วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.30 - 16.00 น.
2. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 - 17.00 น.

1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย