สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต  KTC JCB  ULTIMATE สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต  KTC JCB  ULTIMATE

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE

» รับสิทธิใช้บริการรถลีมูซีนรับ/ส่งสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง จำนวน 2 สิทธิ์
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป โดยนับรวมยอดใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม

หมายเหตุ:
• สิทธิพิเศษนี้จำกัดจำนวน 750 สิทธิ (2 สิทธิต่อ 1 บัตรหลัก) สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต JCB ระดับ ULTIMATE ทั้งหมดที่ออกโดยสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทย
• สมาชิกสามารถลงทะเบียนก่อน หรือภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซีจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวต่อ 1 หมายเลขบัตรตลอดรายการ
• ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบตามที่ระบุไว้จะได้รับรหัสผ่านทางแอปพลิเคชัน KTC Mobile ของลูกค้าผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบ 500,000 บาท เพื่อนำไปใช้สิทธิเข้ารับบริการรถลิมูซีนรับ/ส่งสนามบิน
• หลังจากที่ลูกค้าได้รับรหัสแล้ว ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้สิทธิต้องแจ้งรหัสที่ได้รับและรายละเอียดการเดินทางเพื่อใช้บริการรถลีมูซีนรับ/ส่งสนามบินกับบริษัท Limousine Express ผ่านทาง โทรศัพท์เบอร์ 02-0990888 หรือ อีเมล์ : rez@limousinethailand.com หรือ Line: @limousineexpressth โดยต้องสำรองบริการรถลีมูซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการใช้บริการ
• ลูกค้าสามารถจองบริการรถลีมูซีนรับ/ส่งสนามบินได้ตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับรหัสในแอปพลิเคชัน KTC Mobile และสามารถใช้บริการรถลีมูซีนรับ/ส่งสนามบินได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

15 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

» อยากได้สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ แต่ยังไม่มีบัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE คลิก สมัครเลย

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Limousine Express