โปรโมชั่นแพ็กเกจ วิ่ง กิน เที่ยว ที่ จ.บุรีรัมย์ กับบัตรเครดิต KTC​

ชวนทุกท่านไป วิ่ง | กิน | เที่ยว ที่ จังหวัด บุรีรัมย์
ร่วมวิ่งเติมอ๊อกซิเจนทั่วไทย แบ่งปันน้าใจร่วมกัน ในงาน Oxy Family Run 2019

ทำไมต้องเดินทางไปกับเรา
เดินทางสะดวก ไม่ต้องขับรถเอง
นั่งสบายตลอดเส้นทาง ไม่ต้องต่อรถ
ที่พัก กับสถานที่จัดงานอยู่ที่เดียวกัน
อิ่มอร่อยกับอาหารครบทุกมื้อ

วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562
ที่ อุทยานไม้ดอก เพลาเพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

แพ็กเกจ OXY Family Run 2019 ที่ จ.บุรีรัมย์ สุดคุ้ม กับบัตรเครดิต KTC

  • พักห้องคู่ ท่านละ 4,900.- บาท
  • พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,500.- บาท

พิเศษ ผ่อนชำระแพ็กเกจ 0% นาน 6 เดือน

และสามารถใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15% หรือ 150 บาท (สามารถแลกคะแนนสะสมได้สูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่าย)

คลิกเพื่อลงทะเบียน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ First Class 30 ที่นั่ง
2. โรงแรม เพลา เพลิน บูติก รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ห้องละ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน
3. อาหารตามระบุในรายการ
4. ค่าสมัครร่วมรายการวิ่ง OXY Family Run ทุกระยะ
5. ค่าทิปต่าง ๆ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000.-บาท
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % คิดจากค่าบริการทัวร์

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์/แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ภายในห้องพัก ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการทัวร์

ช่วงเวลาการจอง : 26 ก.ย. 62 - 6 ธ.ค. 62
ช่วงเวลาเดินทาง : 21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 (จำนวนผู้ร่วมเดินทาง 30 ท่าน)

ช่องทางการจอง
1. KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050
2. World Explorer โทร. 02 631 3448

กำหนดการทัวร์ วิ่ง กิน เที่ยว บุรีรัมย์
เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
08:30 ลงทะเบียนที่จุดนัดพบ
08:45 ออกเดินทางไปยัง จังหวัดบุรีรัมย์
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
15:00 เดินทางถึง เพ ลา เพลิน ที่พัก และเป็นสถานที่จัดงานวิ่ง
19:00 รับประทานอาหารเย็น ที่ เพ ลา เพลิน

อาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562
06:00 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 11.5 กิโลเมตร (Mini Marathon)
06:30 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5.5 กิโลเมตร (Fun Run)
07:00 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 3.5 กิโลเมตร (Family Run)
08:30 Cut off Time
09:00 รับประทานอาหารเช้า
11:30 Check out
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 เดินทางกลับกรุงเทพ
19:00 เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย