บินเส้นทางญี่ปุ่นกับ ANA บินเส้นทางญี่ปุ่นกับ ANA

จองตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่น รับส่วนลด 5% กับ ANA

รับส่วนลด 5%
เมื่อสมัครรับข่าวสารทางอีเมลของ ANA ผ่านเว็บไซต์ https://ana-campaign.com/ANAxKTC/th/th โค้ดส่วนลดจะได้รับทันทีหลังจากสมัครรับข่าวสาร

โค้ดส่วนลด 5% สำหรับจองตั๋วเครื่องเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่น เฉพาะต้นทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ผ่านเว็บไซต์ ANA ทั้งตั๋วแบบเที่ยวเดียว และไป-กลับ ในที่นั่งชั้นธุรกิจ (J, C, D, Z), ชั้นประหยัดพรีเมียม (G, E), ชั้นประหยัด (Y, B, M, U, H, Q, V, W, S)

1. สมัครรับข่าวสารทางอีเมลของ ANA ผ่าน เว็บไซต์ https://ana-campaign.com/ANAxKTC/th/th
2. นำโค้ดส่วนลดที่ได้รับหลังจากสมัครรับข่าวสารใช้ในเว็บไซต์ ANA โดยเลือกวันที่และจุดหมายปลายทางของคุณ ป้อนโค้ดส่วนลดที่ได้รับด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่ ในช่อง "ป้อนรหัสโปรโมชั่น" กล่องข้อความที่มีให้ในตอนต้นของขั้นตอนการจอง
3. เลือกเที่ยวบินที่ต้องการ
4. ตรวจสอบการเลือกเที่ยวบินและการป้อนรายละเอียดผู้โดยสารอีกครั้ง
5. ตรวจสอบข้อมูลว่าได้รับส่วนลดถูกต้องหรือไม่
6. ป้อนข้อมูลบัตรฯ KTC และดำเนินการซื้อให้เสร็จสิ้น

ระยะเวลาจองตั๋ว: 4 มี.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
ระยะเวลาเดินทาง: 4 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 67
วันเดินทางที่ไม่ร่วมโปรโมชั่น: 6 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 และ 29 เม.ย. 67 - 5 พ.ค. 67

KTC Fly FOREVER คะแนนแลกฟิน บินคุ้มตลอดปี รับโปรดี 2 ต่อ
ต่อที่ 1 แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15%

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ครบ 5,000 บาทขึ้นไป และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
หมายเหตุ:

  • หากมียอดจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย “ . ”
  • ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค “ , ”
  • ตัวอย่างการใส่ตัวเลขยอดใช้จ่ายที่ถูกต้อง: 5500.50
  • สมาชิกจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

หรือ
แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13%

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 130 บาท
หมายเหตุ:

  • จำนวนคะแนนที่ใช้แลกต้องไม่เกินกว่ายอดต่อเซลส์สลิปที่นำมาลงทะเบียน
  • ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค “ , ”
  • ตัวอย่างการใส่ตัวเลขจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกที่ถูกต้อง: 5500
  • สมาชิกจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

ต่อที่ 2 รับทันที e-Coupon ส่วนลด 50% ที่ Coral Lounge ผ่านแอป KTC Mobile
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านสายการบินที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย