เที่ยวฟุ๊โกว๊ก เวียดนาม กับ Sky Fun เที่ยวฟุ๊โกว๊ก เวียดนาม กับ Sky Fun

โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ Sky Fun

เที่ยวฟู่โกว๊ก เวียดนาม
FUN & Easy Package ตั๋วเครื่องบิน พร้อม ที่พัก 3 วัน 2 คืน ที่ Vinholidays Fiesta Phu Quoc
เพียง 9,000 บาท สำหรับ 2 ท่าน

แพ็คเกจรวม:

  • ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ - ฟุ๊โกว๊ก โดยสายการบิน Thai Vietjet สำหรับ 2 ท่าน
  • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
  • น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กิโลกรัม
  • ที่พัก 2 คืน 1 ห้อง ที่ @ Vinholidays Fiesta Phu Quoc หรือเทียบเท่า ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงแรม
  • อาหารเช้า

กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองแพ็กเกจ ได้ที่ https://skyfun.travel/tour/special-plivilege-for-ktc-phu-quoc-vietnam-fun-easy-package-3-2

Phu Quoc Fun & Easy Package 4 วัน 3 คืน @ Vinholiday Fiesta Phu Quoc
เพียง 12,000 บาท (สำหรับ2ท่าน) ราคาปกติ 15,900 บาท
- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ (สุวรรณภูมิ - ฟู่โกว๊ก) สำหรับ 2 ท่าน
- น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 kg. + น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 kg. (ทั้งไป-กลับ)
- ที่พัก 3 คืน ที่ @ Vinholiday Fiesta Phu Quoc พร้อมอาหารเช้า
กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองแพ็กเกจ ได้ที่ https://skyfun.travel/tour/special-plivilege-for-ktc-phu-quoc-vietnam-fun-easy-package-4-3

ระยะเวลาการขาย : 15 มิ.ย. 67 - 31 ก.ค. 67
ระยะเวลาเดินทาง: 15 มิ.ย. 67 - 30 ก.ค. 67
ช่วงเวลาที่ห้ามเดินทาง: 21-23, 28-30 ก.ค. 67, 11-13 ส.ค. 67

ดีลพิเศษ เฉพาะ 15 มิ.ย. 67 – 15 ก.ค. 67 เท่านั้น !!
ไทเป, ไต้หวัน Fun & Easy Package 4 วัน 3 คืน @ Papa Whle Hotel
เพียง 19,000 บาท (สำหรับ2ท่าน) ราคาปกติ 24,000 บาท
- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ (สุวรรณภูมิ - ไทเป) สำหรับ 2 ท่าน
- น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 kg. + น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 kg. (ทั้งไป-กลับ)
- ที่พัก 3 คืน ที่ Papa Whle Hotel
กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองแพ็กเกจ ได้ที่ : https://skyfun.travel/tour/special-plivilege-for-ktc-taipei-taiwan-fun-easy-package-4-3

ดานัง, เวียดนาม Fun & Easy Package 3 วัน 2 คืน @Furama Resort Danang
เพียง 13,000 บาท (สำหรับ2ท่าน) ราคาปกติ 16,000 บาท
- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ (สุวรรณภูมิ - ดานัง) สำหรับ 2 ท่าน
- น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 kg. + น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 kg. (ทั้งไป-กลับ)
- ที่พัก 2 คืน ที่ Furama Resort Danang พร้อมอาหารเช้า
กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองแพ็กเกจ ได้ที่ : https://skyfun.travel/tour/special-plivilege-for-ktc-danang-vietnam-fun-easy-package-3-2

อุดรธานี Fun & Easy Package 3 วัน 2 คืน @Pannarai Hotel Udon
เพียง 4,900 บาท (สำหรับ 2 ท่าน) ราคาปกติ 5,900 บาท
- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ (สุวรรณภูมิ - อุดรธานี) สำหรับ 2 ท่าน
- น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 kg. + น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 kg. (ทั้งไป-กลับ)
- ที่พัก 2 คืน ที่ Pannarai Hotel Udon พร้อมอาหารเช้า
กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองแพ็กเกจ ได้ที่ https://skyfun.travel/tour/special-plivilege-for-ktc-udon-thani-fun-easy-package-3-2

ระยะเวลาการขาย : 15 มิ.ย. 67 - 15 ก.ค. 67
ระยะเวลาเดินทาง: 15 มิ.ย. 67 - 30 ก.ค. 67
ช่วงเวลาที่ห้ามเดินทาง: 21-23, 28-30 ก.ค. 67, 11-13 ส.ค. 67

จองเที่ยวกับพันธมิตรที่ร่วมรายการ รับคุ้ม 2 ต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมรายการได้ที่ ktc.promo/travelsuperdeal
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 มิ.ย. 67 - 15 ก.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย