ประกาศรายชื่อ Top Spender รายการส่งเสริมการขาย ท่องเที่ยวสุดคุ้ม...ส่งท้ายปี กับบัตรเครดิต KTC ประกาศรายชื่อ Top Spender รายการส่งเสริมการขาย ท่องเที่ยวสุดคุ้ม...ส่งท้ายปี กับบัตรเครดิต KTC

ประกาศรายชื่อ Top Spender รายการส่งเสริมการขาย ท่องเที่ยวสุดคุ้ม...ส่งท้ายปี กับบัตรเครดิต KTC

ในระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 กับบัตรเครดิต KTC

ผู้ถือบัตรเครดิต KTC – AGODA MASTERCARD ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รางวัลละ 2 ที่นั่ง ดังนี้
อันดับ 1 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว ได้แก่
1. คุณกิติภูมิ รบมีชัย
อันดับ 2 – 5 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต ได้แก่
2. คุณสุนิตา คงมั่น
3. คุณณัฐญา เก่งนอก
4. คุณฐิติวัชร์ เรืองศรี
5. ไม่มีผู้ได้รับรางวัล (ไม่มีผู้ได้รับรางวัลเนื่องจากยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่ตรงตามเงื่อนไข)

ผู้ถือบัตรเครดิต KTC – MASTERCARD อื่นๆทุกประเภท ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รางวัลละ 2 ที่นั่ง ดังนี้
อันดับ 1 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว ได้แก่
1. คุณกิตติคุณ โชติกันตะ
อันดับ 2 – 5 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต ได้แก่
2. คุณมัชฌิมาภรณ์ แต้สุจิ
3. คุณสุภาพร อาชวุฒิกุลวงศ์
4. คุณภัทรเศรษฐ์ อาชวุฒิกุลวงศ์
5. คุณสุริยา ชูเกื้อ

หมายเหตุ : สมาชิกที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับรางวัลโดยการส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการรับของรางวัลมาที่ อีเมล juthamas.pada@ktc.co.th , Subject : ยืนยันรับของรางวัล Top Spender ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566

ร้านค้าที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย