โปรโมชั่น Siam Amazing Park โปรโมชั่น Siam Amazing Park

โปรโมชั่นบัตรผู้ใหญ่รายวัน ราคาพิเศษ ที่ Siam Amazing Park กับบัตรเครดิต KTC

1. บัตร Adult Water Pass  2 ใบ
(บัตรผ่านประตู และสวนน้ำ 1 วัน)
เพียง 900 บาท (ราคาปกติ 1,000)
1 ม.ค. 67 – 12 พ.ค. 67

2. บัตร Adult Fun  Pass 2 ใบ (บัตรผ่านประตู รวมเครื่องเล่นและไม่รวมสวนน้ำ) เพียง 1,300 บาท (ราคาปกติ 1,400)
-1 สิทธิ์ซื้อได้สูงสุด 2 แพค/วัน
(รวมบัตร Adult Water Pass และ Adult Fun Pass สูงสุดรวม 4  ใบ)
- ไม่จำกัดสิทธิ์ตลอดรายการ
1 ม.ค. 67 – 15 มี.ค. 67

3. บัตร Adult Entry Pass  (บัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุก)
เพียง 100 บาท (ราคาปกติ 150 บาท)
-ไม่จำกัดจำนวนต่อการซื้อ
- ไม่จำกัดสิทธิ์ตลอดรายการ
1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67

พิเศษ ! ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก
แลกรับส่วนลดเพิ่ม 120 บาท เพียงใช้ 999 คะแนน KTC FOREVER แลกรับผ่านเครื่อง EDC ที่จุดจำหน่ายบัตร
17 ก.พ. 67 – 3 มี.ค. 67

พิเศษ! ตรุษจีนปีนี้
แลกรับส่วนลดเพิ่ม 120 บาท เพียงใช้ 999 คะแนน KTC FOREVER  ที่จุดจำหน่ายบัตร
ตั้งแต่ 10 ก.พ. 67 – 29 ก.พ. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย