แพ็กเกจเที่ยวย่างกุ้งแบบอิสระ LAND PACKAGE YANGON ราคาพิเศษ กับบัตรเครดิต KTC

ราคาเริ่มต้น 2,999 บาท / ท่าน

ผ่อน 0% นานสูงสุด 3 เดือน (ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร)

ราคานี้รวม

  1. รถนำเที่ยวปรับอากาศ ส่วนตัว
  2. บริการ รับ – ส่ง สนามบิน
  3. ไกด์ท้องถิ่น (พูดไทย)
  4. อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง
  5. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว – เจดีย์โบตะทาวน์, เจดีย์ชเวดากอง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
  6. น้ำดื่มวันละ 1 ชวด

ราคานี้ไม่รวม

  1. ตั๋วเครื่องบิน / โรงแรม
  2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ประมาณ 300 บาท / ท่าน / ทริป
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

รายละเอียดโปรแกรม >> คลิก

จอง : 15 มี.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
เดินทาง : 31 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62

จองและสอบถามเพิ่มเติมที่ H.I.S.Tours (บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด)โทร. 022646899, 020220933

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย