รวมโปรโมชั่นร้านอาหาร จ.นครศรีธรรมราช รวมโปรโมชั่นร้านอาหาร จ.นครศรีธรรมราช

รวมโปรโมชั่นร้านอาหาร จ.นครศรีธรรมราช

>>รับส่วนลดสูงสุด 10% และแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ณ ร้านอาหาร จ.นครศรีธรรมราช ที่ร่วมรายการ

หลานตาชู สเต็กเฮ้าส์
สิทธิพิเศษที่ 1 : รับส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร (ยกเว้นเมนูโปรโมชั่นของร้าน)
สิทธิพิเศษที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
ลงทะเบียนที่นี่
โทร. 081 543 3033
10 มี.ค. 66 – 29 ก.พ. 67
ชาวเรือ
สิทธิพิเศษที่ 1 : รับส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป
สิทธิพิเศษที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
ลงทะเบียนที่นี่
โทร. 075 346 222
1 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
สวนอาหาร น้ำชุบ แอทเดอะพาร์ค
สิทธิพิเศษที่ 1 : รับส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
สิทธิพิเศษที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
ลงทะเบียนที่นี่
โทร. 081 956 5072
1 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
พื้นบ้านชานเมือง
สิทธิพิเศษที่ 1 : รับส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
สิทธิพิเศษที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
ลงทะเบียนที่นี่
โทร. 075 446 305
1 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
สวีท คาเฟ่
สิทธิพิเศษที่ 1 : รับส่วนลด 5 % สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
สิทธิพิเศษที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
ลงทะเบียนที่นี่
โทร. 093 881 0515
1 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
ครัวต้นหยีซีฟู้ด
สิทธิพิเศษที่ 1 : รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร
สิทธิพิเศษที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
ลงทะเบียนที่นี่
โทร. 087 468 3009
1 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
ครัวนายหนัง
แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
ลงทะเบียนที่นี่
โทร. 081 728 5088
1 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
ครัวริมบึง
แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
ลงทะเบียนที่นี่
โทร. 097 035 9785
1 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
ตัวทีซีฟู้ด
สิทธิพิเศษที่ 1 : รับส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อรับประทานครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
สิทธิพิเศษที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
ลงทะเบียนที่นี่
โทร. 091 035 6722
1 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
กลางอ่าวซีฟู้ด
สิทธิพิเศษที่ 1 : รับส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
สิทธิพิเศษที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
ลงทะเบียนที่นี่
โทร. 064 048 6663
1 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
เดอะ คีรีวง แวลเลย์ วิลลา แอนด์ เรสเทอรองต์
สิทธิพิเศษที่ 1 : รับส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
สิทธิพิเศษที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
ลงทะเบียนที่นี่
โทร. 093 729 8688
1 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
เดอะ ทรีคาเฟ่
แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
ลงทะเบียนที่นี่
โทร. 097 350 7959
1 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
ซูชิโทโร่
สิทธิพิเศษที่ 1 : รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
สิทธิพิเศษที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
ลงทะเบียนที่นี่
โทร. 089 288 9099
1 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
เอแอนด์เอ คาเฟ่
สิทธิพิเศษที่ 1 : รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
สิทธิพิเศษที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
ลงทะเบียนที่นี่
โทร. 063 082 4331
1 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย