#คะแนนเที่ยวได้

ด้วยคะแนน KTC FOREVER

ให้คุณเที่ยว.. ได้บ่อยขึ้น

>

โอนง่าย สะดวก ทุกช่องทาง

ขั้นตอนการโอนคะแนน KTC FOREVER ไปเป็นคะแนนสายการบิน หรือเครือโรงแรม

STEP 1

เลือกบัตร
และเลือกเมนู
“โอนคะแนน”

STEP 2

เลือก “สมาชิกอื่น”
เลือกหมวด และเลือกโปรแกรมสมาชิกที่
ต้องการโอนคะแนน

STEP 3

ระบุหมายเลขสมาชิกและจำนวนคะแนนที่
ต้องการโอน
และกดปุ่ม “ถัดไป”

STEP 4

ตรวจสอบความถูกต้อง
และเลื่อนปุ่มเพื่อยืนยัน
การโอนคะแนน

STEP 5

โอนคะแนนสำเร็จ

คำถามที่พบบ่อย