บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จึงมีมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้า ดังนี้

สมาชิกบัตรเครดิต KTC
KTC ได้ทําการปรับลดอัตราผ่อนชําระขั้นต่ำของบัตรเครดิต KTC ให้กับสมาชิกบัตรฯ อัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้
อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 5%
  มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชีตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565
อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 8%
  มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 10%
  มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สมาชิกบัตรเครดิต KTC และบัตรกดเงินสด KTC PROUD

สมาชิกบัตรเครดิต KTC และบัตรกดเงินสด KTC PROUD

เปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิต
เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว
ดอกเบี้ยฯ 14% ต่อปี นาน 48 เดือน

ผ่อนผันการชำระหนี้บัตรกดเงินสด
เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว
ดอกเบี้ย 23% ต่อปี นาน 48 เดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ www.ktc.co.th/balancetransfer

 

สมาชิกสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH และสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
ลดค่างวด 30% และอัตราดอกเบี้ยฯ ไม่เกิน 23% ต่อปี เป็นเวลา 3 รอบบัญชีหรืองวด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ www.ktc.co.th/decrease-installment

 

ทั้งนี้ เคทีซีสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาช่วยเหลือเฉพาะสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19
รวมทั้งขอข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ที่เคทีซีกำหนด

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1 มกราคม 2565