บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จึงมีมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้า ดังนี้

สมาชิกบัตรเครดิต KTC
KTC ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นตํ่าของบัตรเครดิต KTC จาก 10% เป็น 5% ให้สมาชิกบัตรฯ ทุกท่านอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สมาชิกบัตรเครดิต KTC และบัตรกดเงินสด KTC PROUD

สมาชิกบัตรเครดิต KTC และบัตรกดเงินสด KTC PROUD

เปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิต
เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว
ดอกเบี้ยฯ 12% ต่อปี นาน 48 เดือน

ผ่อนผันการชำระหนี้บัตรกดเงินสด
เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว
ดอกเบี้ยฯ 22% ต่อปี นาน 48 เดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ www.ktc.co.th/balancetransfer

 

สมาชิกสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH และสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
ลดค่างวด 30% และอัตราดอกเบี้ยฯ ไม่เกิน 22% ต่อปี เป็นเวลา 6 รอบบัญชีหรืองวด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ www.ktc.co.th/decrease-installment

 

ทั้งนี้ เคทีซีสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาช่วยเหลือเฉพาะสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 โดยตรง
รวมทั้งขอข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ที่เคทีซีกำหนด

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
21 มกราคม 2564