ชนะเลิศแบบมาแรงในการจัดอันดับประเทศน่าเที่ยวของโลกประจำปี 2016 สำหรับประเทศบอตสวานา (Botswana) ในทวีปแอฟริกาตอนใต้ ด้วยความที่บอตสวานาเป็นดินแดนที่รวมความเป็นที่สุดไว้หลายอย่าง ไม่เหมือนใคร จึงน่าสนใจหาก นักเดินทางจะเลือกไปท่องเที่ยวในดินแดนที่แตกต่างจากเมืองยอดนิยมสุดศิวิไลซ์นี้สักครั้งในชีวิต

ดินแดนซาฟารีและวิถีชนเผ่า

บอตสวานากว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 45 ของโลก พื้นที่กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของ แผ่นดินคือทะเลทรายคาลาฮารี ภาพ จำของบอตสวานาที่นึกถึงเป็นอันดับ แรก คือบรรยากาศแบบป่าและทุ่งหญ้า แอฟริกัน หากได้ผ่านย่านชุมชนจะพบ ว่าวิถีชีวิตของคนในเมืองบอตสวานา นั้นอยู่กันอย่างสงบเรียบร้อย บอตสวานา ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มี เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเจริญรุ่งเรือง ที่สุดประเทศหนึ่งของทวีปแอฟริกา แม้จะครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศที่ยากจน ที่สุดของทวีปนี้มาก่อนก็ตาม

คนท้องถิ่นในบอตสวานาส่วนใหญ่เป็น ชนเผ่า Tswana (หรือ Setswana) ผู้มาเยือนนอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ การท่องเที่ยวในรูปแบบซาฟารีแล้ว ยังจะได้อิ่มเอมไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิต ชนเผ่า ที่ไม่มีที่ไหนให้ชมได้เหมือน บอตสวานา เรียกได้ว่านอกจาก ท่องซาฟารี ส่องสัตว์ เดินป่า ปีนเขา ล่องเรือชมความงดงามของธรรมชาติแล้ว ยังได้เปิดโลกชมชีวิตในอีกมุมมองที่น่า ประทับใจ

ฤดูกาล มี 2 ฤดู คือ ฤดูหนาว (เดือนพฤษภาคม-กันยายน) อุณหภูมิอาจลดต่ำถึง 0 องศาเซลเซียส ในพื้นที่ สูงบางแห่ง และฤดูร้อน (เดือนตุลาคม-เมษายน) อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34 องศาเซลเซียส ช่วงที่ดีสุดสำ หรับการเที่ยวซาฟารีในบอตสวานาคือเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งเป็น ช่วงปลายฤดูร้อน อากาศกำ ลังสบาย และจำ นวนนักท่องเที่ยวไม่มากจนเกินไป

ปากแม่น้ำโอคาวานโก (Okavango Delta) และทะเลทรายคาลาฮารี (Kalahari)
เริ่มต้นด้วยความมหัศจรรย์อันสมบูรณ์แบบ ที่สร้างสรรค์โดยฝีมือธรรมชาติ ล้วนๆ อย่างปากแม่น้ำโอคาวานโก (Okavango Delta) และทะเลทรายคาลา ฮารี (Kalahari) เพราะอะไรพื้นที่แห่งนี้จึงอุดมไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิด นั่นเพราะการผสมผสานอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคา วานโกเป็นแหล่งน้ำสำคัญขนาดใหญ่ น้ำจากปากแม่น้ำโอคาวานโกนี้ระเหย เข้าไปในทะเลทรายคาลาฮารี เปลี่ยนให้ทะเลทรายที่ควรแห้งแล้งกลายเป็นพื้นที่ อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหาชมได้ยากหลายชนิด และปากแม่น้ำโอคา วานโกเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก และได้รับการยกย่องจาก ยูเนสโก้ให้พื้นที่นี้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

ส่องสัตว์ที่ Moremi Game Reserve 
เดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกของบอตสวานา จะพบกับ Moremi Game Reserve ที่นักท่องเที่ยวรอคอย เพราะที่นี่คือ ไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งซึ่งห้ามพลาด เป็นสวรรค์ของผู้ที่รักการส่องสัตว์ ณ ที่แห่งนี้จะได้เห็นฝูงสุนัขป่าแอฟริกันกลุ่มใหญ่ที่สุดในแอฟริกา รวมถึงภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่หาชมยาก เช่น ควายป่า ช้าง สิงโต ยีราฟ ละมั่ง หมาใน เสือดาว และเสือชีต้า

อุทยานแห่งชาติโชบี
อุทยานแห่งชาติโชบี ในประเทศบอตสวานามีรูปแบบการท่อง เที่ยวแบบซาฟารีที่ไม่เหมือนใคร นั่นคือรถยนต์ทุกคันที่ใช้พา นักท่องเที่ยวทัวร์ซาฟารีในอุทยานแห่งนี้ทั้งหมดเป็นรถพลังงาน ไฟฟ้า ปราศจากเสียงเครื่องยนต์และไม่มีมลพิษจากไอเสีย และยังเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวที่มีมัคคุเทศก์เป็นผู้ หญิงทั้งหมด สะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและ เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างงานและสนับสนุนให้ผู้คนในท้องถิ่น ได้ประกอบอาชีพที่ตนสนใจ นับเป็นแนวคิดที่น่าชื่นชมอย่างแท้จริง ในอุทยานแห่งชาติโชบีนี้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงช้างแอฟริกันกลุ่ม ใหญ่ที่มีมากกว่า 50,000 ตัวจากประชากรช้างแอฟริกันทั่วทั้ง บอตสวานาที่มีมากถึง 140,000 ตัว นับว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดและควรอนุรักษ์ต่อไป รวมทั้งมีควายป่าแอฟริกัน ฮิปโปโปเตมัส หมูป่า กวาง และนกหลายชนิดอีกด้วย

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง
การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริกา จะต้องฉีดวัคซีนป้องกัน ไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการเข้าเมืองของประเทศในแถบนั้น โดยฉีดก่อนเดินทาง ประมาณ 10 วัน สามารถไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองได้ที่หน่วยบริการวัคซีน

สถาบันบำราศนราดูร โทร. 0-2590-3430, 0-2590-3688 ราคา 620 บาท 
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 0-2252-0161-4 ต่อ 132 ราคา 900 บาท 
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานกรุงเทพ โทร. 0-2535-1482, 0-2535-4245 
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร. 0-2249-4110 ราคา 550 บาท 
สำนักแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ถนนสาทร สวนพลู โทร. 0-2286-5114, 0-2287-3101-3 ราคา 620 บาท

โดยต้องนำหนังสือเดินทาง หรือถ่ายเอกสารหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็น หรือนำใบรับรอง หนังสือเดินทางไปขอรับบริการ การฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งจะมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี

การขอวีซ่า 
ในประเทศไทยไม่มีสถานทูตบอตสวานาตั้งอยู่ ต้องส่งพาสปอร์ตไปทำวีซ่าที่สถานทูต บอตสวานา ประจำประเทศญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตบอตสวานาประจำประเทศญี่ปุ่น 
6th fl., Kearny Place Shiba, 4-5-10 Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, Japan โทรศัพท์ (813) 5440-5676 แฟ็กซ์ (813) 5765-7581

การเดินทาง 
จากประเทศไทยไม่มีสายการบินให้บริการบินตรงสู่บอตสวานา ต้องบินไปลงที่โจฮันเนส เบิร์ก แอฟริกาใต้ จากนั้นจึงนั่งเครื่องบินต่อไปลงที่เมืองเมา (Maun) บอตสวานา ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หรือจะนั่งรถประจำทางข้าม แดนจากโจฮันเนสเบิร์กไปเมืองเมาก็ได้

ที่มา : นิตยสาร My World Vol.100 Mar-Apr 2016