โปรโมชั่นโรงแรม เอ็กเซลล่า อุบลราชธานี (Excella Hotel)

ห้องพักราคาพิเศษ พร้อมอาหารเช้า

  • ห้อง Double Suite พิเศษ 790 บาท (ปกติ 890 บาท)
  • ห้อง Family Room (สำหรับ 4 ท่าน) พิเศษ 1,400 บาท (ปกติ 1,590 บาท)

สิทธิพิเศษอื่นๆ

  • ฟรี Wi-Fi

1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองห้องพัก โรงแรมเอ็กเซลล่า
โทร. 096 629 6493
อีเมล: info@excellahotel.com
ที่อยู่: 66/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงแรม เอ็กเซลล่า อุบลราชธานี