โปรโมชั่นโรงแรม พิมพิมาน (Pimpimarn Hotel)

ห้อง Standard Sea View พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

พิเศษ 1,200 บาท (ปกติ 1,400 บาท)

สิทธิพิเศษอื่นๆ

  • ลดเพิ่มอีก 15% (เมื่อเข้าพัก 2 คืนต่อเนื่องขึ้นไป)
  • ฟรี early check-in 12.00 น. (กรณีห้องว่าง)
  • ฟรี late check-out ได้ถึง 13.00 น. (กรณีห้องว่าง)
  • ฟรี Wi-Fi

15 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63

สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพัก โรงแรมพิมพิมาน
โทร: 081 205 1326
อีเมล: pimpimarnhotel@hotmail.com
ที่อยู่: 236 หมู่ 3 ตำบล กร่ำ อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง 21190

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงแรม พิมพิมาน