บินคุ้ม 7 เส้นทางฮิต สิงคโปร์ ไทเป โซล โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า ฟูกุโอกะ ที่ www.ktcworld.co.th

เริ่ม 5,000 บาท

แลกรับส่วนลด 15% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดซื้อ
รายละเอียดคลิก

คลิกจองที่ : www.ktcworld.co.th

สิงคโปร์ โดย Singapore Airlines (บินตรง)

ไทเป โดย EVA Air (บินตรง)

โซล โดย Korean Air (บินตรง)

โตเกียว โดย Thai Airways (บินตรง)

โอซาก้า โดย Japan Airlines (บินตรง)

นาโกย่า โดย China Eastern (แวะพัก)

ฟูกุโอกะ โดย China Airline (แวะพัก)

จอง : 15 ม.ค. 63 - 15 ก.พ. 63
เดินทางภายใน : 31 ต.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย