จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย (Thai Airways ) จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย (Thai Airways )

โปรโมชั่น Thai Airways กับบัตรเครดิต KTC

KTC Fly FOREVER with Thai Airways คะแนนแลกฟิน บินคุ้มตลอดปี รับโปรดี 2 ต่อ
สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่จองตั๋วเครื่องบินโดยตรงผ่านเว็บไซต์ www.thaiairways.com, THAI CONTACT CENTER หรือสำนักงานบัตรโดยสารการบินไทย แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ไม่จำกัดการแลกคะแนน และไม่จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

ต่อที่ 1 แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15%
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ครบ 5,000 บาทขึ้นไป และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
หมายเหตุ:
• หากมียอดจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย “ . ”
• ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค “ , ”
• ตัวอย่างการใส่ตัวเลขยอดใช้จ่ายที่ถูกต้อง: 5500.50
• สมาชิกจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

หรือ
แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13%

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 130 บาท
หมายเหตุ:
• จำนวนคะแนนที่ใช้แลกต้องไม่เกินกว่ายอดต่อเซลส์สลิปที่นำมาลงทะเบียน
• ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค “ , ”
• ตัวอย่างการใส่ตัวเลขจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกที่ถูกต้อง: 5500
• สมาชิกจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

ต่อที่ 2 รับทันที e-Coupon ส่วนลด 50% ที่ Coral Lounge ผ่านแอป KTC Mobile
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านสายการบินที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย